Ng Mui-wui (Photo: ITTF Asian Para Table Tennis Championships)
Ng Mui-wui (Photo: ITTF Asian Para Table Tennis Championships)