2nd left: Ng Mui-wui (Photo: ITTF Asian Para Table Tennis Championships)
2nd left: Ng Mui-wui (Photo: ITTF Asian Para Table Tennis Championships)