Mak Hiu-tung (left) and Emily Polson (photo: Sailing
Mak Hiu-tung (left) and Emily Polson (photo: Sailing Federation of Hong Kong, China)